vzw Palliovik
Steunfonds palliatieve zorg voor ieder kind


Het ontstaan van Palliovik

De vzw Palliovik is een jonge vereniging van vrijwilligers die zich inzetten om fondsen te verzamelen om zodoende de professionele palliatieve thuiszorg voor kinderen financieel te ondersteunen.

In 1995 maakten we van nabij mee wat deze palliatieve thuiszorg te bieden had voor enkele van onze kinderen, zowel in de begeleiding van de terminale kankerpatiëntjes als van hun omgeving.

Het was voor ons allen van enorm belang dat zij in hun vertrouwde omgeving van familie en vriendjes konden blijven.

Uit dankbaarheid hiervoor willen we iets organiseren om de - Thuiszorg Kinderhemato - oncologie U.Z. Gasthuisberg - een hart onder de riem te steken. We waren van mening dat niet enkel kankerpatiëntjes hier recht op hadden, maar alle terminaal patiëntjes, dus ook met andere ziektebeelden.

Dit zouden we graag realiseren en extra fondsen verzamelen zodat dit financieel haalbaar zou worden.

Ook in Gasthuisberg bleek dat andere medische disciplines meer en meer beroep wilden doen op de Thuiszorg Kinderhemato.

In 1999 werd er dan een feitelijke vereniging gestart door een aantal mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze palliatieve thuiszorg te maken kregen. Al snel bleek dat er meer interesse was om het project te steunen en daarom werd er gekozen om een V.Z.W. op te richten.

Op 08/02/2000 was de oprichtingsvergadering en de eerste raad van beheer. Op 06/07/2000 verschenen de statuten van de vereniging in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De V.Z.W. telt momenteel 60 leden uit Vlaanderen, maar vooral uit Limburg. Zij heeft haar zetel in Overpelt, waar het bestuur 1 maal per maand vergadert.

Als vereniging mogen we reeds rekenen op de steun van het gemeentebestuur van Overpelt en van Neerpelt en op ongeveer 100 vrijwilligers die zich bij acties inzetten. Tevens mochten we rekenen op logistieke en financiële steun van de " 51- serviceclub "De Teuten" en de 51- club "FOC Noord-Limburg " Stilaan maar zeker ontwikkelt zich de V.Z.W. Palliovik tot een belangrijke financiële steun van de palliatieve thuiszorg. Toch willen we erop wijzen dat we autonoom willen blijven qua religie, politiek en zelfs qua ziekenhuis. Zo kunnen we steunvragen vrij en ongedwongen bespreken.