Thuiszorg

 

Oost west, thuis best. 

Tegenwoordig is het voor kinderen met een levensbedreigende ziekte niet meer noodzakelijk om maanden in het ziekenhuis te verblijven. Tussen de behandelingen in het ziekenhuis door kunnen ze thuis de dagdagelijkse verzorging krijgen. Omwille van de complexe en specialistische medisch-verpleegkundige zorg en de psychosociale noden van deze kinderen is het thuiszorgteamvzw Kites ontstaan. Ze vormt een belangrijke schakel tussen het ziekenhuis en de omgeving van de kinderen en hun gezinnen. 

Niet enkel brengt de vzw Kites zorg op maat van de patiënt, maar ze staat ook de hulpverleners die thuis in de zorg betrokken zijn, zoals de huisarts, bij. Het thuiszorgteam coördineert en organiseert de zorg, ondersteunt betrokken partijen, informeert en reikt expertise, hulpmiddelen en materialen aan. Het Kites-zorgteam wil curatieve en palliatieve zorg aan elk kind in de thuisomgeving bieden. Dit is nodig voor het psychosociaal belang en emotioneel evenwicht in heel het gezin. 

Tijdens de curatieve fase vervult het thuiszorgteam vooral een brugfunctie tussen het ziekenhuis en de thuisomgeving. Tijdens de palliatieve fase staat de comfortzorg voor het kind en zijn familie op fysiek, sociaal en psychologisch vlak centraal. De thuisverpleegkundige is 24 uur bereikbaar voor eender welke hulpvraag. 

De steun van vzw Palliovik maakt in de werking van het Kites-zorgteam al jaren het verschil. Met de gelden die vzw Palliovikinzamelt, koopt het team onder andere materialen en hulpmiddelen aan in de zorg van de palliatieve patiëntjes. Die materialen bestaan uit pijnpompen, antidecubitus matrassen, voedingspompen, enzovoort, om zo goed mogelijk op de zorgvraag van het gezin te antwoorden. Ook worden de gezinnen zelf ondersteund in de onkosten die ze hebben omdat hun kind thuis verzorgd wordt. Kinderen en hun gezinnen mogen niks tekort komen in de thuiszorg, dat is het belangrijkste doel van de vzw Palliovik.